Reflectie

Reflecteren is ruimte scheppen voor bezinning. Een pas op de plaats maken. Trage vragen stellen. De confrontatie met onszelf en onze omgeving durven aangaan. Door reflectie creëren we samenhang tussen ons denken, voelen, willen, weten, kunnen en handelen. Reflecties zijn de kleine spiegelverhalen die poorten openen naar bewustwording.
reflectie