Verhalen tellen

Het fundament van Inzicht uitzicht bij supervisie is verankert in drie pijlers:
De reis van de held, verhalen en reflectie.

Reis van de held
Het onderliggende ontwikkelingsproces is... lees verder

Verhalen
Uw ervaringsverhalen staan centraal, maar ook... lees verder

Reflectie
Reflecteren is ruimte scheppen voor bezinning. Een pas op... lees verder