Wel zelf, niet alleen

Ik kan u tijdelijk vergezellen en verfrissende inzichten laten ontdekken. Over uzelf, over uw relatie met anderen en uw omgeving. Om van daaruit huidige omgangsvormen en leef/werkwijzen te herzien. Zodat uitzicht ontstaat op zinvol (verder) functioneren.
Ontmoeting, contact, verbinding en interactie met onszelf en onze omgeving is hierbij het kloppend hart.

Het proces dat ontstaat is een samenwerking tussen u en mij. We improviseren, d.w.z. we werken met wat we in uw verhalen tegen komen. Want een proces verloopt niet lineair, het is complexer. Er plopt iets op wat aandacht vraagt. Er is een knooppunt dat los gepeuterd wil worden. Er dringt iets aan wat tot nu toe niet gezegd is. Er fladdert wat langs om te volgen. De route en het resultaat is aan u. Het hangt af van uw vraag, situatie en de context op dat moment. Ik luister, volg, spiegel, confronteer, bied verschillende perspectieven en middelen waar nodig.

Met elkaar in beweging komen door bewust stil te staan.
Samen het onzichtbare zichtbaar maken.
Gezamenlijk een inspanning leveren voor een ontspannen of een spannend resultaat.