Verhalentafelen

Zoekt u een interactief middel voor bijvoorbeeld een (interculturele) contactdag, team/organisatieproject, evaluatie of buurt project? Verhalentafelen is op velerlei manieren inzetbaar. Uitgangspunt is een tafel met lekker eten en drinken. Om de tongen goed los te maken voor het vertellen én om de tanden op elkaar te houden bij het luisteren. Het hoofdmenu zijn natuurlijk ieders (ervarings)verhalen. Die mogelijk door verkregen inzicht, uitzicht bieden op vernieuwde of nieuwe verhalen en handelingsmogelijkheden.

Doelen

  • Personen of groepen met elkaar in contact brengen die omtrent een bepaald thema elkaar iets willen vertellen, samen wat willen onderzoeken, of iets willen leren van en met elkaar.              
  • Openstaan voor elkaar en jezelf door onbevooroordeeld in stilte te luisteren.
  • Bezinning op en verdieping van het thema.
  • Verhalen verzamelen die persoonlijke, organisatorische of maatschappelijke betekenis hebben voor vertellers en luisteraars.

Resultaten

Ontmoeting, contact, verbinding en interactie;
Ontwikkeling van persoon en/of groep;
Verhalen die informatie verschaffen;
Verhalen die gebundeld en verspreid kunnen worden ter informatie of voor verdere actie.
 

Werkwijze

Uw doel en thema staan centraal. De vorm en inhoud wordt met u gebouwd.
Bent u geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Reacties op eerdere Verhalentafelprojecten